Refacere zid de sprijin si acces str. Magurii

 In atentia operatorilor economici interesati  de prezenta cumparare directa

Autoritatea contractanta a postat in catalogul electronic SEAP in sectiunea publicitate/anunturi, cumpararea directa: proiectare si executie “Refacere zid de sprijin si acces str. Magurii, mun Petrosani”.

Conditii de participare  Toti cei interesati isi vor incarca oferta in catalorgul electronic disponibil in SEAP sub denumirea : ZID DE SPRIJIN MAGURII pana la data limita stabilita in anunt, respectiv 12.05.2017, ora 12:00 . Pe e-mail se (dadpp@primariapetrosani.ro) vor transmite intentia de participare la cumpararea directa si acordurile de asociere sau subcontractare, dupa caz. :

Asociatii – operatorii economici care participa in comun odata cu depunerea ofertei vor prezenta acordul de asociere.

Subcontractantii – odata cu depunerea ofertei vor prezenta acordul de subcontractare.

Neprezentare acestora pana la data limita duce la neluarea in calcul a ofertei postate in SEAP.

Ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii va depune doc justificative care probeaza cele asumate prin aceste acorduri, formularul de oferta si listele cu cantitati de lucrari.

Valoarea estimata totala a achizitiei: 51540 lei fara TVA., din care: 7390 lei fara TVA- val. estimata a serviciilor de proiectare tehnica si asistenta tehnica din partea proiectantului si 44150 lei fara TVA – val. estimata a executiei  lucrarilor. Valoarea estimata a cheltuielilor cu organizarea de santier este 0 lei.

Cod CPV: 45243300-5 – lucrari de c-tii de pereti de protectie a malurilor

71322000- 1 – servicii de proiectare tehnica pt c-tia de lucrari publice.

Surse de finantare: buget local si bugetul de stat

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la data depunerii ofertelor la sediul autoritatii contractante.

Criteriul de atribuire:  pretul cel mai scazut.

Informatii suplimentare se pot solicita la telefon 0254/541220, 0254/541221, int. 132, prin fax la nr. 0354/801048, sau prin e-mail la adresa: dadpp@primariapetrosani.ro

 

            Sef Serviciu                                                                   Comp. Achizitii publice/ Investitii                        

       Aron Dumitrescu                                                                                    Bianca Igarelu

CU Zid sprijin
F1-F2-F3 REFACERE ZID DE SPRIJIN STR MAGURII fara valori
Formulare
SF zid de sprijin
Studiu Geo Zid de sprijin str. Magura Petrosani

Avize:
A01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA_1
A02 PLAN DE SITUATIE_2
Cerere
Notificare mediu

Parte desenata:
A01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA_1
A02 PLAN DE SITUATIE_2
A03 PLAN SCARA_3
A04 SECTIUNE SCARA_4
A05 PLAN ZID DE SPRIJIN_5
A06 SECTIUNE ZID DE SPRIJIN_6

Topo:
Memoriu topo Magurii
TOPO Strada Magura Plan de situatie-Model

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>