In atentia operatorilor economici interesati de prezenta cumparare directa

Autoritatea contractanta a postat in catalogul electronic SEAP in sectiunea publicitate/anunturi, cumpararea directa: “Refacere zid de sprijin si acces str. Magurii, mun Petrosani”.

Conditii de participare  Toti cei interesati isi vor incarca oferta in catalogul electronic disponibil in SEAP sub denumirea : ZID DE SPRIJIN MAGURII pana la data limita stabilita in anunt, respectiv 13.10.2017. Pe e-mail (dadpp@primariapetrosani.ro) se vor transmite intentia de participare la cumpararea directa, formularul de oferta si propunerea financiara, pana la data limita de depunere a ofertelor.

Neprezentarea acestora pana la data limita duce la neluarea in calcul a ofertei postate in SEAP.

Ofertantul clasat pe locul 1 va depune, la solicitarea autoritatii contractante : Certificatul constatator din care sa reiasa codul CAEN si o recomanare/document constatator sau contract incheiat in ultimii 5 ani din care sa reiasa experienta similara pentru lucrarile ce fac obiectul contractului.

Valoarea estimata totala a achizitiei: 44100 lei fara TVA.,  – val. estimata a executiei  lucrarilor. Valoarea estimata a cheltuielilor cu organizarea de santier este 0 lei.

Durata de executie a lucrarilor: 3 luni.

Cod CPV: 45243300-5 – lucrari de c-tii de pereti de protectie a malurilor

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la data depunerii ofertelor la sediul autoritatii contractante.

Criteriul de atribuire:  pretul cel mai scazut.

 

Informatii suplimentare se pot solicita la telefon 0254/541220, 0254/541221, int. 132, prin fax la nr. 0354/801048, sau prin e-mail la adresa: dadpp@primariapetrosani.ro

 

Sef Serviciu
Aron Dumitrescu

Comp. Achizitii publice/ Investitii
Bianca Igarelu

Armaturi
Betoane
Caiet de sarcini Cofraje
Devize
Formulare
Fundatii
PROIECT_CONTRACT-semnat

Proiect si detalii de executie
02- PLAN DE SITUATIE
A01- PLAN SI SECTIUNE TREPTE DE ACCES
Memoriu PT………P-151
R01- DETALIU ZID DE SPRIJIN
R02- ARMARE ZID DE SPRIJIN
R03- PLAN SI DETALIU DE FUNDATIE TREPTE DE ACCES
R04- PLAN COFRAJ SI ARMARE TREPTE DE ACCES