ANUNȚ

Începănd de luni, 27 aprilie 2020, se va relua activitatea cu publicul la Serviciul Constatare și impunere persoane fizice și juridice, la Serviciul Urmărire, încasare și executare silită, impozite și taxe locale precum și la casieria centrală și casieria D.A.D.P.P. din sediul Primăriei municipiului Petroșani